Voorstellen

Nicole

Ik ben Nicole van der Knaap en heb al meer dan 30 jaar ervaring in de zorg. Ik heb gewerkt op BOPZ erkende (artikel 21 erkende) voorzieningen als begeleider voor uiteenlopende doelgroepen. De laatste 8 jaar was ik leidinggevende op een observatie- en behandelcentrum met crisisopvang. Door de intensieve samenwerking met verschillende disciplines, en mijn ervaring, ben ik in staat om de hulpvraag te vertalen naar de daadwerkelijke behoefte van de cliënt. Als leidinggevende was één van mijn kerncompetenties verbinding leggen tussen de cliënt, de zorgaanbieder en het sociale netwerk. Dit met als doel een betrouwbare, ontzorgde en veilige omgeving te bieden voor alle betrokkenen.

Paulien

Ik ben Paulien Cornelissen, na 20 jaar werken in de zorg met verschillende doelgroepen in de functie van begeleider, leidinggevende en coach ben ik in 2022 gestart als mentor. De laatste 6 jaar was ik werkzaam als coach waarbij ik individuen, teams en leidinggevenden op locatieniveau coachte om de zorg voor cliënten vorm te geven. Mijn kracht hierin was de verbinding maken tussen de client en begeleider. Het integrale beeld van de client bij begeleiders onder de aandacht brengen en de begeleiders ondersteunen bij het vorm geven van de begeleiding in het dagelijkse programma van de client.

Anne

Ik ben Anne Schipper en heb meer dan 30 jaar ervaring in de zorg. In 2023 ben ik gestart als mentor, nadat ik met diverse doelgroepen heb gewerkt als (ambulant) begeleider en leidinggevende. 

Mede door mijn ervaring binnen het werken in de wijk, kan ik zeggen dat ik het belang van de cliënt altijd vooropstel en mij daar ook voor inzet.

Daarnaast ben ik gewend met meerdere disciplines en organisaties contact te hebben en weet ik verbinding te leggen en onderhouden daar waar nodig. 

Dit alles om een veilige, betrouwbare omgeving te bieden voor de cliënt met de zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is.

Als personen zijn wij  betrokken, energiek, enthousiast en bevlogen. We zijn in staat om rationele beslissingen te nemen door situaties professioneel in te schatten en de gevolgen te overzien. We hebben kennis van inhoudelijke zorg, zoals Centrum Indicatiestelling Zorg, Centrum voor Consultatie en Expertise, Wet Zorg en Dwang, psychiatrische ziektebeelden, duale problematiek, meervoudig complexe beperkingen, medicatie, behandeling en begeleiding.

Ook zijn we gedreven om onze vakkennis te verbreden en te verdiepen.