Visie

Uw zorg gewaarborgd

Als mentor is onze missie om de draagkracht en draaglast van de cliënt in balans te krijgen en houden. Dit willen wij realiseren door het opbouwen van een vertrouwensband waardoor we de cliënt, én zijn hulpvraag, goed kennen.

Als mentor is onze visie de cliënt zoveel mogelijk te betrekken bij het totstandkomen van een beslissing.  Tevens willen we bereikbaar zijn voor de kwetsbare mensen die bescherming nodig hebben met als doel het geluk en de kwaliteit van het leven voor de cliënt te vergroten.