Professioneel Mentorschap

Door het inschakelen van een professionele mentor, wordt deze als overkoepelende regisseur van de zorg gezien. Als mentor behartig je de zorginhoudelijke belangen van (gedeeltelijk) wilsonbekwame cliënten inzake verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en welzijn.

Een mentor ontzorgt de cliënt en zijn sociale netwerk inzake zorginhoudelijke taken en beslissingen en voorziet alle betrokkenen van de benodigde kennis en expertise. Zo ontstaat een win-win situatie.

Er zijn meer kwaliteitsmomenten voor de cliënt omdat het sociale netwerk daar meer tijd voor heeft.
De cliënt vindt in de mentor een vertrouwenspersoon die alle belangen behartigt en in staat is dit professioneel over te dragen aan de zorgaanbieders.
Een mentor is actief betrokken als vertegenwoordiger en houdt rekening met de wensen en behoeften van de cliënten de betrokkenen.

Taken mentor

  • De cliënt met regelmaat in zijn/haar levenssituatie bezoeken, waardoor er een vertrouwensband ontstaat.
  • De betrokkenen ontzorgen inzake zorginhoudelijke taken en beslissingen.
  • Rekening houden met de autonomie van de cliënt en de eigen mening stimuleren.
  • Ervoor zorgen dat noodzakelijke beslissingen tijdig genomen worden.
  • Betrokken zijn en actief meedenken.
  • Hechten aan het belang van het opvoedingsklimaat van de cliënt en zijn sociale netwerk.
  • De aangeboden professionele zorg toetsen.
  • Erop toezien dat de ontwikkelings- en ondersteuningsdoelen worden nageleefd en behaald.
  • Het zorgplan ondertekenen.
  • De zorg en (emotionele) veiligheid van de cliënt waarborgen.

Ontzorgen

Het sociale netwerk van de cliënt wordt geacht de rol als wettelijke vertegenwoordiger op zich te nemen ondanks veranderende leefomstandigheden of het gebrek aan tijd en expertise op het gebied van inhoudelijke zorg. Als vertegenwoordiger loopt u daarmee vaak tegen onbekende of onverwachte situaties aan waarbij u direct moet handelen of beslissingen moet nemen. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Er leven veel vragen over hoe het moet in de toekomst. Welke zorg kan ik nog bieden als ik ouder word of wegval? Wat moet ik doen als de indicatie verandert? Wat voor effect hebben de huidige veranderingen in het zorgstelsel op de toekomst? Al deze complexe vragen kunnen wij beantwoorden en u begeleiden naar een ontzorgde toekomst.