Klachtenregeling

Wanneer er meningsverschillen zijn over de uitvoer van het mentorschap kunt u dit altijd in een persoonlijk gesprek kenbaar maken en zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing. Meningsverschillen die niet in een goed gesprek kunnen worden opgelost, dient u schriftelijk voor te leggen en te registeren op het klachtenformulier. U zult hierop binnen 6 weken schriftelijk antwoord ontvangen.

De klachtenprocedure wordt bij aanvang van het mentorschap aan de cliënt en/of diens verzorgers overhandigd.