Doelgroep

De doelgroepen waar wij het mentorschap voor vervullen zijn cliënten die niet in staat zijn zelf hun zorginhoudelijke taken te vervullen. Dit zijn mensen uit verschillenden doelgroepen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een chronische psychiatrische ziekte
  • Mensen van de psychogeriatrische en somatische afdeling
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

.. welke (gedeeltelijk) wilsonbekwaam zijn op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.